Seguros para transportes asegure a súa mercancía

Seguros empresas

A mercancía, durante o seu transporte, está suxeita a innumerables riscos. Este seguro está destinado a cubrir os posibles danos materiais que sufran as mesmas con ocasión do seu transporte, xa sexa terrestre, marítimo ou aéreo.

Poden contratar este seguro de transporte de mercancías todas aquelas persoas ou entidades que teñan un interese nas mercancías a transportar e no que o deterioro representaría un quebranto patrimonial para os mesmos.

As catro fórmulas de cobertura máis comúns son as seguintes:

Póliza dunha soa Viaxe ou Sinxela

Úsanse para cubrir unha soa viaxe, operación ou ata varios determinados. Tamén poden amparar a duración dunha determinada operación.

Póliza Flotante por Avisos

Teñen unha duración indefinida e serven para amparar todas as operacións dun determinado asegurado. Requiren comunicación de cada viaxe.

Póliza Flotante de Volume

Son unha variante da póliza flotante, pero baséase na facturación e/ou volume movido, que preténdese asegurar sen necesidade de comunicar cada operación á compañía.

Pólizas de Abono ou Anual (a prima fixa)

Outorgan unha cobertura determinada por un mesmo medio de transporte. Son moi utilizadas para cubrir riscos de mercancías transportadas por camións.

Coberturas (*), podemos destacar dúas modalidades:

Modalidade (A)

Condicións xerais, roturas, carga e descarga, roubo e/ou derrame de líquidos, falta de entrega de vultos completos e molladuras.

Modalidade (B)

Oxidación, ademais dos riscos cubertos pola modalidade (A). Manchas, mala estiba ou estiba en lugar inadecuado.

(*) pode variar en función da aseguradora.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP