Temas

SEGURO OBLIGATORIO EMBARCACIÓNS PESCA

10/05/2011 · CAMPAÑAS

Seguro obligatorio para embarcaciones de pesca y acuicultura (bateas) según establece la actual ley de pesca de Galicia. Un seguro a terceros y para cubrir la tripulación de los mismos.

¡Compártelo!

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP