Seguros de saúde cobertura a medida

Seguros para particulares

Dentro desta modalidade de seguros, intermediamos dous tipos:

Asistencia sanitaria

Nos que a aseguradora facilita unha lista de médicos ou "Cadro Médico" das distintas especialidades e os centros sanitarios aos que se pode acudir.

Xeralmente pode pedir cita con calquera médico dos que aparecen no cadro e será atendido coa soa presentación dun cartón ou documento similar, que lle facilitou o asegurador.

Para algunhas especialidades ou probas diagnósticas e métodos terapeúticos, precísase unha autorización previa do asegurador que pode conseguirse directamente nas oficinas do mesmo ou a través dun teléfono ou calquera outro medio que lle indiquen ao contratar a póliza.

Nalgúns produtos, figura un médico de familia que é o que canaliza as consultas ás distintas especialidades.

Reembolso de gastos

Mediante o cal pódese acudir libremente a calquera médico e coa presentación da factura correspondente, o asegurador reembolsará a porcentaxe do custo (xeralmente un 80 ou 90% do mesmo) convido na póliza. Cóbrense tamén os gastos hospitalarios, ata a porcentaxe convida e nalgunhas entidades, o ámbito de cobertura esténdese a todo o mundo.

En xeral, establécense límites por importes de honorarios, probas diagnósticas, custo de quirófano, anestesista, etc. e un límite anual no total de gastos a reembolsar, que adoita desglosarse en dúas partes: gastos médicos e probas diagnósticas (30.000 € por exemplo) e gasto total anual (100.000 € por exemplo), de modo que cando o total de gastos reembolsados polo asegurador alcance devanditas cantidades, o resto será a cargo do asegurado.

En relación coa garantía bucodental, que presta servizos non cubertos pola Seguridade Social, pode contratarse como póliza independente, como seguro de saúde dental, aínda que o usual é contratalo como suplemento ao seguro de asistencia sanitaria ou seguro de reembolso.

Requisitos

Ao contratar unha póliza de saúde é necesario encher un cuestionario, que lle facilitará o asegurador, sobre o seu estado de saúde. Calquera falsedade ou inexactitude na declaración pode dar lugar a que non lle presten asistencia e á anulación da póliza.

O seguro pode contratarse individualmente ou para toda a familia.

Riscos excluídos

Os riscos que xeralmente non están cubertos son:

 • As enfermidades preexistentes.
 • As anomalías conxénitas e invalidez.
 • Os trasplantes de órganos.
 • Os produtos farmacéuticos.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP