Seguro de responsabilidade civil tranquilidade e responsabilidade

Seguros de responsabilidade civil

É o seguro que cobre o risco de que o patrimonio se vexa gravado pola obrigación de indemnizar, derivada da responsabilidade civil do asegurado.

O seguro cobre a responsabilidade civil, entendida xenéricamente como a obriga que ten unha persoa de reparar os danos e prexuízos producidos a un terceiro a consecuencia dunha acción ou omisión, propia ou doutro polo que se deba responder, na que haxa algún tipo de culpa ou neglixencia.

As pólizas de responsabilidade civil profesional contrátanse fundamentalmente sobre o volume de honorarios estimado da empresa, aínda que en ocasións pode haber outros criterios, como número de empregados, estados contables, etc.

Nestas pólizas establécese que terminada a anualidade, o asegurado deberá comunicar á compañía o volume realmente realizado co fin, se procede, de regularizar a prima.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP