Responsabilidade civil profesional para técnicos cualificados

Seguros de responsabilidade civil

A responsabilidade na que pode incorrer un profesional no ámbito da construción pode ser do tipo extracontractual, contractual ou legal (decenal ou trienal). A póliza de responsabilidade civil profesional garante as consecuencias pecuniarias de calquera responsabilidade na que incorra o profesional no exercicio da súa actividade.

A quen se dirixe este seguro?

Este seguro diríxese a aqueles técnicos cualificados que interveñen no proceso construtivo e que exercen a súa actividade de xeito independente, xa se trate de persoas físicas ou xurídicas.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP