Corredores de seguros en Vilagarcía

Romero Multisegur: moito máis que corredores de seguros

Desde a nosa Correduría ROMERO MULTISEGUR, S. L. ofrecemos a todos os nosos clientes:

Asesoramento profesional e análise sobre todos os riscos que pode correr vostede, a súa familia e/ou empresa.

Análises de risco, estudiando as súas necesidades aseguradorables e transfirindo os mesmos á aseguradora máis idónea para a súa empresa.

Atención personalizada en caso de sinistros e información continua sobre as cláusulas e alcance do contrato do seguro de forma detallada e exacta.

Asesoramos, asistimos e tramitamos os posibles sinistros vixiando que as resolucións das entidades aseguradoras se ciñan en todo caso aos termos pactados nas pólizas.

Independencia na evaluación e xestión do seguro.

Oferta dos mellores produtos do mercado asegurador.

Somos membros da AGACOSE (Asociación de Corredores e Corredurías de Galicia), co que estamos ao día en toda a lexislación do seguro tanto estatal coma autonómica.

Servizos e productos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Subsidio de retira de carné
  • Asistencia a turismos e motos
  • Seguro de asistencia en viaxe ou desprazamento
  • Asistencia para transportes
  • Defensa xurídica do automobilista
  • Defensa xurídica para comunidades de propietarios
  • Defensa xurídica familiar
  • Defensa xurídica para arrendador
  • Defensa xurídica da empresa
  • Protección de inmobles