Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguros para promotores: seguros para vivendas sen ocupación

Seguros de responsabilidade civil

Dentro da gama de seguros de protección de promotores, destacamos:

  • Multirrisco para promotores: un seguro para vivendas, oficinas e locais comerciais en edificios de altura propiedade do promotor, sen ocupación e pendentes de venda.
  • Afianzamento: un seguro de fianzas recibidas por promotores inmobiliarios, que cobre o risco a favor dun tomador -persoa física ou sociedade- que realiza unha promoción de vivendas, que se deriva do incumprimento do contrato de compra-venda dunha vivenda (non execución da mesma-finalización de obra en prazo acordado / risco de non devolución das cantidades entregadas a conta ao promotor), sendo os asegurados os compradores das vivendas.
  • Decenal: segundo a Lei de Edificación (L.O.E.).
  • Responsabilidade Civil ( R.C. segunda capa, derribos, de conselleiros e directivos...).
  • Accidentes colectivos de convenio.
  • Defensa Xurídica.
  • Seguro Trienal.
  • Seguro todo risco construción para obra nova.
Solicitar máis infomación