Pensións retiro sen preocupacións económicas

Productos de investimento e aforro

Aforrar hoxe é prerpararse para o futuro

Aforrar a longo prazo nun plan de pensións é unha forma de asegurarse un retiro cómodo e sen preocupacións económicas. Os Plans de Pensións comezan en España coa Lei 8/1987 do 8 de xuño.

Clasificación

Os plans de pensións encadraranse nunha das seguintes modalidades:

 • A. Sistema de emprego: son aqueles nos que o promotor é unha empresa e os partícipes son exclusivamente os traballadores desa empresa.
 • B. Sistema asociado: corresponde a plans cuxo promotor ou promotores sexa calquera asociación ou sindicato sendo os partícipes os seus asociados, membros ou afiliados.
 • C. Sistema individual: aqueles cuxo promotor son unha ou varias entidades de carácter financeiro e cuxos partícipes son calquera persoa física.

Análise de plans

Os Plans de Pensións poden ser de:

 • Renda fixa curto prazo.
 • Renda fixa longo prazo.
 • Renda fixa mixta.
 • Renda variable mixta.
 • Renda variable.

Chámenos e explicarémoslle como cumprir a súa xubilación para o futuro.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP