Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguro multirisco e industrial: cobre dende incendios a roubos

Seguros empresas

Con este seguro patrimonial terá as seguintes garantías cubertas:

Garantías básicas:

 • Incendio, explosión e caída do raio.
 • Gastos de salvamento.
 • Gastos de extinción de incendios.
 • Gastos de desentollo.
 • Desaloxo forzoso.
 • Reposición de arquivos.
 • Danos eléctricos.
 • Gastos de obtención de licenzas e/ou permisos.

Garantías optativas

 • Extensión de garantías inclúe:
  • Actos de vandalismo e malintencionados.
  • Choiva, vento, pedrazo ou neve.
  • Inundación.
  • Fume.
  • Choque ou impacto de vehículos terrestres.
  • Caída de astronaves ou aeronaves.
  • Ondas sónicas.
  • Derrame ou escape de instalacións automáticas de extinción de incendios.
 • Danos por auga inclúe:
  • Escapes e desbordamentos de instalacións fixas.
  • Filtracións ou pingueiras de auga.
  • Omisión do peche de chaves ou billas.
  • Búsqueda, localización e reparación de avarías.
 • Rotura de cristais, lúas e rótulos.
 • Responsabilidade Civil inclúe:
  • R.C. Explotación.
  • R.C. Patronal.
  • R.C. de Produtos.
  • R.C. Post-traballos.
  • R.C. Obxectos confiados.
  • Quedan incluídas a defensa e fianzas xudiciais.
 • Roubo e/ou expoliación inclúe:
  • Roubo e/ou expoliación do contido.
  • Diñeiro en efectivo en mobles pechados.
  • Diñeiro en caixas de seguridade.
  • Transporte de fondos.
  • Danos por roubo ou intento.
  • Desfalco, fraude ou malversación.
 • Perda de beneficios.
 • Avaría de maquinaria.
 • Mercancías en cámaras frigoríficas.
 • Derrame de Líquidos.
Solicitar máis infomación