Mascotas protección ante posibles percances

Seguros de responsabilidade civil

O artigo 1905 do Código Civil establece que:

"El poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe..."

Mediante este seguro amparamos a Responsabilidade Civil Extracontractual que poida derivarse para vostede, de acordo cos artigos 1902 e seguintes do Código Civil, como consecuencia dos danos persoais e materiais causados involuntariamente a terceiros por feitos que deriven da propiedade dun can, gato ou cabalo de paseo.

ROMERO MULTISEGUR, S. L. ofrécelle un seguro para poder gozar da súa mascota con total tranquilidade. Póñase nas mellores mans.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP