Corredores de seguros en Vilagarcía

Xubilación: asegúrese un retiro cómodo

Produtos de investimento e aforro

Aforrar hoxe é prepararse para o futuro.

Aforrar a longo plazo en un plan de pensións é unha forma de asegurarse un retiro cómodo e sen preocupacións económicas. Os Plans de Pensión comezan en España coa Ley /1987 do 8 de xuño.

XUBILACIÓN

Tal e como está o emprego na actualidade, o futuro económico da nosa xubilación presentase incerto. Por iso cada vez son máis os que optan por un plan de aforro dende idade temperá, co fin de garantir un complemento á futura pensión.

Características:

  • É un seguro que ten total liquidez, o Tomador ten dereito a dispoñer total ou parcialmente, sen ningún coste, do aforro acumulado transcurrido un ano da contratación.
  • O cliente deseña a medida o seu propio plan de aforro, escollendo: a cuantía das súas aportacións, a súa periocidade, a revaloración das aportacións en caso de deseñar un plan de aforro automático, así como a duración do contrato con independencia da súa fecha de xubilación.
  • Teñen os beneficios fiscais dos seguros de vida: ao término do contrato a diferencia (*) entre o capital obtido e as aportacións realizadas no seu día, tributarán como rendemento de Capital Mobiliario (21%).
Solicitar máis infomación

Outros produtos de investimento e aforro