Seguro de fianzas ante a administración necesario para adxudicacións públicas

Seguros empresas

A necesidade deste seguro vén determinada pola vixente Lei de contratación coas administracións públicas, que esixe a presentación dun aval bancario ou dun seguro de caución que garanta o cumprimento das obrigacións contraídas por aquelas persoas físicas ou xurídicas que liciten ou contraten coa administración.

O artigo 68 da Lei 50/80 de Outubro de Contrato de Seguro, define o Seguro de Caución como segue: "Por el seguro de Caución el asegurador se obliga, en caso de incumplimiento por el tomador del seguro, de sus obligaciones legales o contractuales, a indemnizar al asegurado a título de resarcimiento o penalidad, los daños patrimoniales sufridos dentro de los límites establecidos en la Ley o en el contrato. Todo pago hecho por el asegurador deberá serle reembolsado por el tomador del seguro".

Quen se asegura?

No seguro de fianzas ante a administración o asegurado pode ser calquera organismo público ou empresa pública, dependentes da administración, xa sexa estatal, autonómica ou local. O tomador do seguro será a persoa física ou xurídica que licite nun concurso convocado pola administración, ou que resulte adxudicatario do mesmo.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP