Seguro familiar cobre danos causados a terceiros como particular

Seguros de responsabilidade civil

O seguro de R. C. Particular e/ou Familiar é un seguro que cobre ata o límite por sinistro e ano indicado nas condicións particulares, as indemnizacións que poidan resultar como consecuencia dos danos directa e accidentalmente causados a terceiros por accións ou omisións neglixentes na súa actuación como:

 • Particular.
 • Cabeza de familia.
 • Deportista na práctica como afeccionado de calquera deporte, salvo de deportes aeronáuticos, o emprego de embarcacións e vehículos a motor.
 • Propietario de animais de compañía como cans e gatos, que convivan na vivenda asegurada e non sexan utilizados con fins comerciais, excepto as producidas pola posesión ou tenencia de razas cualificadas de "cans de garda e defensa".
 • Propietario ou usuario de bicicletas, e outros vehículos non a motor, así como embarcacións de remo ou a pedal.
 • O desprendemento de elementos do continente balcóns, cornixas, tellas, cristais, árbores ou antenas.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP