Exteorización de pensións prohibido o uso de fondos internos

Seguros empresas

En cumprimento da Directiva 80/987/CEE, relativa á protección dos traballadores en casos de insolvencia do empresario, establécese que os compromisos por pensións deben instrumentarse mediante Plans de Pensións e/ou Contratos de Seguros, prohibíndose a utilización de fondos internos ou instrumentos similares que supoñan que a empresa mantén a titularidade dos recursos constituídos.

Os compromisos obxecto de exteriorización son os seguintes:

 • Xubilación ou situación asimilable, incluídos os premios por xubilación.
 • Invalidez laboral total e permanente para a profesión habitual, ou absoluta e permanente para todo traballo, así como a gran invalidez.
 • Morte do traballador.

O 73% dos Convenios Colectivos teñen recollidos compromisos relativos á continxencia de xubilación, sendo necesaria a correspondente constitución de provisión técnica ou capitalización.

Aquelas empresas que non realicen esta obrigada exteriorización de compromisos por pensións incorrerán nunha infracción considerada como moi grave, con sancións que van desde 3.005,06€ a 90.151,82€.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP