Seguro para espectáculos

Seguros de responsabilidade civil

O seguro de espectáculos cobre a Responsabilidade Civil Extracontractual que poida derivarse para vostede polos danos persoais, materiais e prexuízos a consecuencia deles, involuntariamente ocasionados a terceiros por feitos que teñan relación directa:

 • Coa organización dun evento, espectáculo público ou actividade recreativa concreta e declarada (risco temporal).
 • Coa organización de eventos, espectáculos públicos ou actividades recreativas en xeral (risco anual).

Mediante a Cobertura Básica quedan amparadas, entre outras, as responsabilidades que de natureza civil-extracontractual puideran derivarse para o asegurado por diversos motivos (ata 11, para cubrir o risco de calquera tipo de evento, máis a R. C. Patronal como garantía opcional).

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP