Corredores de seguros en Vilagarcía

Embarcacións de recreo: asegure a súa diversión

Seguros para particulares

Co seguro de embarcacións aseguramos as consecuencias da responsabilidade civil que poidan derivarse para vostede polos danos materiais, persoais e perdas económicas causadas a terceiros así como, danos causados a portos e instalacións marítimas, como consecuencia de colisión, abordaxe e en xeral, polos demais feitos derivados do uso da embarcación de recreo asegurada ou polos obxectos ou esquiadores que esta remolque no mar.

Garantías que se poden cubrir:

  • Responsabilidade Civil Obrigatoria.
  • Responsabilidade Civil Complementaria.
  • Perda total ou abandono da embarcación.
  • Remolque e asistencia.
  • Roubo.
  • Danos á propia embarcación.
  • Accesorios e efectos persoais.
  • Accidentes dos ocupantes (morte, invalidez e gastos médicos).
  • Asistencia en viaxe.
  • Protección xurídica.
Solicitar máis infomación