Decenal destinado a protexer aos propietarios

Seguros empresas

Desde a promulgación da Lei 38/1999 do 5 de Novembro, de Ordenación da Edificación (LOE), a garantía decenal é obrigatoria para calquera edificio de uso vivenda na que a solicitude de licenza de obra de nova planta ou sobre preexistentes, fora posterior ao 6/05/2000.

Por mor da Lei 53/2002 do 30 de Decembro, de Medidas Fiscais, Administrativas e da Orde Social, a LOE foi modificada para exonerar da obriga do seguro aos autopromotores e obras de rehabilitación.

O seguro de danos á edificación está destinado a protexer aos propietarios, promotores e adquirintes dos edificios ou de parte dos mesmos a partir da data de recepción, fronte aos danos materiais que sufran debido a determinados vicios ou defectos constructivos.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP