Corredores de seguros en Vilagarcía

Compañías de seguros cas que tratamos en Romero Multisegur

En ROMERO MULTISEGUR, S. L. operamos coas principais aseguradoras do mercado, e elas aválannos depositando a súa confianza en nós.

Servizos e productos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Subsidio de retira de carné
  • Asistencia a turismos e motos
  • Seguro de asistencia en viaxe ou desprazamento
  • Asistencia para transportes
  • Defensa xurídica do automobilista
  • Defensa xurídica para comunidades de propietarios
  • Defensa xurídica familiar
  • Defensa xurídica para arrendador
  • Defensa xurídica da empresa
  • Protección de inmobles