Caza e pesca deportes con responsabilidades

Seguros de responsabilidade civil

Un seguro que responde ás necesidades reais dos cazadores e pescadores, ademais de cumprir coas esixencias legais para o exercicio destas actividades (R.D. 63/1994), para que lle permita gozar das mellores e máis completas coberturas actualmente existentes no mercado asegurador.

Mediante o mesmo, cóbrese o pago das indemnizacións por danos: corporais, materiais e prexuízos que puidesen recaer sobre o asegurado por feitos derivados da pesca e caza deportiva.

Coberturas que se inclúen:

 • Responsabilidade civil obrigatoria (90.101,21 €).
 • Responsabilidade civil en exceso do obrigatorio.
 • Perda da arma.
 • Accidentes persoais do cazador (con morte, invalidez e gastos médicos).
 • Asistencia a persoas (con traslado do accidentado e do vehículo).
 • Defensa xurídica (con reclamación de danos e defensa penal).

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP