Corredores de seguros en Vilagarcía

Carga e descarga de vehículos: cobre os posibles danos

Seguros de responsabilidade civil

Mediante este seguro cóbrese a Responsabilidade Civil Extracontractual que poida derivarse para o asegurado ou o condutor, como consecuencia dos danos e prexuízos causados involuntariamente a terceiros, pola carga e/ou descarga do vehículo que nos declare.

Os vehículos declarados poderán corresponderse con algunha das seguintes categorías:

  • Camións con/sen guindastre/volquete.
  • Furgonetas ata 3,5 toneladas con/sen máquina axustada.
  • Vehículos formigoneiras.
  • Vehículos para transporte de gando.
  • Vehículos portacoches (guindastres de asistencia...).

Realice a súa actividade coa tranquilidade de contar cun seguro feito á medida das súas necesidades.

Solicitar máis infomación