Corredores de seguros en Vilagarcía

Subsidio por baixa laboral: por accidente ou enfermidade

Seguros para particulares

Este tipo de seguro cobre a perda de ingresos por causa de enfermidade ou accidente. O pago é único e anticipado inmediatamente logo da recepción e validación da baixa médica.

O subsidio por baixa laboral que a Seguridade Social lle pagará é completamente insuficiente para cubrir os gastos mensuais mínimos que se teñen que afrontar.

O seguro por baixa laboral ten importantes vantaxes fiscais e para os autónomos é un seguro imprescindible.

Vostede elixe a partir de que día quere cobrar devandita indemnización e ademais, cando realice a declaración da renda, poderá desgravarse o pago de devandito seguro (ata 500 euros).

Ademais da contía percibida polo seu seguro de baremo, se está de baixa prolongada tamén cobrará unha indemnización diaria por cada día que siga sen reanudar a súa actividade laboral. Esta é unha das coberturas opcionais que podemos engadirlle.

Solicitar máis infomación