Subsidio por baixa laboral por accidente ou enfermidade

Seguros para particulares

Este tipo de seguro cobre a perda de ingresos por causa de enfermidade ou accidente. O pago é único e anticipado inmediatamente logo da recepción e validación da baixa médica.

O subsidio por baixa laboral que a Seguridade Social lle pagará é completamente insuficiente para cubrir os gastos mensuais mínimos que se teñen que afrontar.

O seguro por baixa laboral ten importantes vantaxes fiscais e para os autónomos é un seguro imprescindible.

Vostede elixe a partir de que día quere cobrar devandita indemnización e ademais, cando realice a declaración da renda, poderá desgravarse o pago de devandito seguro (ata 500 euros).

Ademais da contía percibida polo seu seguro de baremo, se está de baixa prolongada tamén cobrará unha indemnización diaria por cada día que siga sen reanudar a súa actividade laboral. Esta é unha das coberturas opcionais que podemos engadirlle.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP