Corredores de seguros en Vilagarcía

Atención ao cliente: estamos para axudalo

ROMERO MULTISEGUR, S. L. dispón dun servizo de atención ao cliente, que resolverá as queixas e reclamacións que presenten os nosos clientes no prazo de dous meses desde a súa presentación.

Para presentar unha queixa ou reclamación ante o servizo de atención ao cliente desta correduría, pode facelo dos seguintes xeitos:

 • Por carta, ao enderezo postal da correduría de seguros, entregando o escrito de reclamación nas nosas dependencias.
 • Enviando un correo electrónico ao seguinte enderezo: namoedo@lealtadis.es

No caso de que a resolución do servizo de atención ao cliente non fora do seu agrado, poderá presentar en segunda instancia a queixa ou reclamación ante o comisionado para a defensa do asegurado, no seguinte enderezo:

Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións.

Comisionado para a Defensa do Asegurado

Paseo de la Castellana, 44 - 28046 Madrid

Lexislación:

Destacamos a Lei 26/06 de mediación en seguros privados, que regula especificamente a actividade das corredurías de seguros, e a orde ECO 734/04, do 11 de Marzo que regula a figura do servizo de atención ao cliente.

Así mesmo, informamos que as leis que se relacionan a continuación protexen os dereitos dos consumidores:
 • Lei 26/1984, Xeral para a Defensa de Consumidores e Usuarios.
 • Lei 7/1998, sobre Condicións Xeráis de Contratación.

Servizos e productos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Subsidio de retira de carné
 • Asistencia a turismos e motos
 • Seguro de asistencia en viaxe ou desprazamento
 • Asistencia para transportes
 • Defensa xurídica do automobilista
 • Defensa xurídica para comunidades de propietarios
 • Defensa xurídica familiar
 • Defensa xurídica para arrendador
 • Defensa xurídica da empresa
 • Protección de inmobles