Armas de lume responsabilidade pola súa tenencia

Seguros de responsabilidade civil

O seguro garante a responsabilidade civil extracontractual do asegurado por actos ou omisións propios e/ou das persoas de quen deba responder como consecuencia da propiedade dun arma de lume. Queda comprendida a Responsabilidade Civil do asegurado derivada de:

A tenencia e uso privado de armas de lume, así como a súa munición, sempre e cando estea legalmente autorizado para iso.

A realización da práctica de tiro olímpico dentro dos recintos ou instalacións debidamente habilitados e autorizados para iso, a condición de que ditas prácticas se realicen como afeccionado no ámbito da vida privada e fóra da xornada laboral ou actividade profesional.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP