Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguro agrario: cubre posibles perdas de produción

Seguros empresas

Ten como finalidade compensar as perdas derivadas de factores meteorolóxicos, accidentes, enfermidades ou gastos de eliminación de cadáveres.

Dirixido a producións agrícolas, gandeiras, forestais, pecuarias e acuícolas dentro do territorio español.

Segundo as modalidades ou tipos diferentes de seguros que se comercializan, cóbrense:

  • Os danos de natureza climática.
  • As perdas de rendemento.
  • A perda da producción.
  • O sacrificio obrigatorio de animais.
  • Gastos pola destrucción de animais mortos.
Solicitar máis infomación