Afianzamento de capitais a conta indemnización ante incumplimento de contrato

Seguros empresas

A percepción de cantidades anticipadas na edificación polos promotores ou xestores cubrirase mediante un seguro que indemnice o incumprimento do contrato en forma análoga ao disposto na Lei 57/1968 do 27 de Xullo, sobre a percepción de cantidades anticipadas.

Temos que saber:

 • A expresada normativa será de aplicación á promoción de toda clase de vivendas, ata as que se realicen en réximen de comunidade de propietarios ou sociedade cooperativa.
 • A garantía estenderase ás cantidades entregadas en efectivo ou mediante calquera efecto cambiario, cuxo pago domiciliarase na conta especial prevista na referida Lei.
 • As devolucións garantidas comprenderán as cantidades entregadas máis os intereses legais do diñeiro vixentes ata o momento en que se faga efectiva a devolución.
 • O seu incumprimento leva consigo grandes sancións.
 • Como se pode apreciar, aínda que a obrigación xa existía desde 1968, a LOE veu a reforzala. A intervención fundamental do seguro, o que implica é que a conta especial queda controlada pola compañía de forma que, non se poderán realizar operacións na mesma sen a aprobación previa da compañía.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP