Corredores de seguros en Vilagarcía

Accidentes convenio: indemnizacións en caso de falecemento ou invalidez.

Seguros empresas

En numerosos convenios colectivos establécese a obriga por parte do empresario que, en caso de falecemento ou invalidez xa sexa por calquera causa ou por accidente laboral, indemnízase ao traballador ou aos seus beneficiarios cunha cantidade determinada.

Neste tipo de pólizas asegúrase a todos os traballadores que no momento da contratación figuren no TC2 e TC1 da empresa e todas as altas e baixas que se produzan ao longo da anualidade, sen necesidade de ir comunicándoas de cada vez. É unha póliza innominada que non cobre a un traballador polo seu nome e apelido, senón por estar de alta no TC2 da empresa.

Solicitar máis infomación