Corredores de seguros en Vilagarcía

CORREDURÍA DE SEGUROS EN VILAGARCÍA DE AROUSA

ROMERO MULTISEGUR, S. L. con domicilio social en Avda. Doutor Tourón, 58 Baixo, C.P. 36600 de Vilagarcía de Arousa, CIF-B36255826, é unha correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa debidamente autorizada pola Dirección Xeral de Seguros a exercer a súa actividade e atópase inscrita no Rexistro administrativo especial de mediadores de seguros, de corredores de reaseguros e dos seus altos cargos con número J-1611. O devandito Rexistro é público e pode ser consultado enviando escrito á Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións ou comentando a páxina Web da mesma (www.dgsfp.mineco.es).

Temos contratado un seguro de Responsabilidade Civil de 2.000.000 € que abarca todo o Espazo Económico Europeo e capacidade financeira, segundo a Lei 26/2006 de Mediación.

O noso obxectivo é ofrecer asesoramento independente, profesional e imparcial, baseándose en todo momento na análise obxectiva dun número suficiente de opcións (polo menos tres) adoptándoas á necesidade dos nosos clientes.

Mediamos cos principais grupos aseguradores que operan en España e Europa. Colaboramos con outras corredurías de implantación estatal e autonómica co fin de ofrecer un amplo catálogo de produtos e un mellor servizo.

En ROMERO MULTISEGUR S.L. contamos cun equipo profesional especialmente dotado de medios para prestar un eficaz servizo das pólizas dos nosos clientes fronte ás compañías aseguradoras. Tramitamos os posibles sinistros, vixiando que as solucións das compañías se axusten aos termos pactados nas pólizas e axilizando a tramitación dos expedientes.

Asegúrese seguro

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Subsidio de retira de carné
  • Asistencia a turismos e motos
  • Seguro de asistencia en viaxe ou desprazamento
  • Asistencia para transportes
  • Defensa xurídica do automobilista
  • Defensa xurídica para comunidades de propietarios
  • Defensa xurídica familiar
  • Defensa xurídica para arrendador
  • Defensa xurídica da empresa
  • Protección de inmobles